Physical Event

INSTÄLLT! Pedagogdagen 2020

Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och andra som studerar pedagogik, didaktik och lärande.

12 March 11:00 to 14:00   CET

Add to calendar

Blåsenhus, Von Kramers Allé 1, Uppsala, Sweden


Organised by Organizer

The event has passed

ÄNTLIGEN DAGS för Pedgogdagen 2020!
Vi bjuder in dig – du som studerar till lärare eller som studerar pedagogik eller didaktik – till en fullspäckad dag på Blåsenhus! Kom och knyt kontakter med VFU-kommuner och företag inom skola och vikarieförmedlingar, nätverka med våra utställare, prata med fackförbunden, inspireras av våra föreläsare mm. Bjud in alla dina kursare och pedagogvänner!

VÄLKOMNA!
__________________________________________________________________
Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och studerande inom pedagogik och didaktik. Pedagogdagen anordnas av EDU Studenttorg (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet).

Projektets syfte är att
• Att skapa kontakter mellan studenter och arbetsliv.
• Att erbjuda lärarstudenter och andra som studerar lärande fortbildning i frågor som studenter upplever ett behov av utöver utbildningen.
• Att bidra till en ökad känsla av samhörighet mellan lärarstudenter, andra som studerar lärande och yrkeskår och därigenom kunna bidra till en ökad professionalisering av läraryrket


How to get to INSTÄLLT! Pedagogdagen 2020


Do you want to organise your own virtual event?