Praktik på Malmökontoret för Lunds universitet at Mannheimer Swartling Advokatbyrå


Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och globalt. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Vi strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och använder vår juridiska spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna. Hållbarhet, liksom våra grundläggande värderingar – affärsfokus, kvalitet och laganda – är integrerade delar i byråns verksamhet. Mannheimer Swartling har 550 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York, Moskva, Hong Kong och Shanghai.
Är du nyfiken på rollen som biträdande jurist och vill få inblick i arbetet och kulturen på en internationell affärsjuridisk byrå?
Lunds universitet har som obligatoriskt moment i kursen straff- och processrätt en praktikvecka där studenterna själva har möjlighet att ordna sin praktikplats. Vi på Mannheimer Swartling erbjuder därmed praktikplatser på vårt Malmökontor. Praktikveckan äger rum under vecka 47 2019.
Under praktikveckan kommer du som student skugga våra jurister i arbetet, själv utföra enklare juridiska uppgifter samt känna av hur vår kultur avspeglas både i vårt arbetssätt och hos våra medarbetare. Du kommer få en fadder som introducerar dig till byrån och stöttar dig i arbetet, samt delta i de utbildningar som under veckan hålls inom ramen för vårt utbildningsprogram. Flera sociala aktiviteter kommer också anordnas där du får lära känna fler kollegor hos oss.
Företagskulturen inom Mannheimer Swartling är stark och präglas av tre grundläggande värderingar.
  • Kvalitet - Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket också är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och driva utvecklingen. Att arbete med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl klienter som medarbetare.
  • Affärsfokus - Vi ser affärsjuridiken som ett redskap i arbetet med att skapa framgång för våra klienter. Det innebär att varje medarbetare har två fokusområden: att utveckla både klienternas och vår egen affär i ett långsiktigt perspektiv.
  • Laganda - Vi drivs av en stark gemenskap och arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med våra klienter. Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet.

Din profil
Praktikveckan riktar sig till dig som läser din femte termin på juristprogrammet vid Lunds universitet. Du har antingen ett uttalat intresse för affärsjuridik eller är nyfiken på om detta kan vara något för dig.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande. Sök till det kontor du helst vill arbeta på samt fyll i önskemål om verksamhetsgrupp. Bifoga CV och universitetsbetyg. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som goda meriter.

Remember to mention that you found this on UU CareerGate