Fisher Investments UK

Banking & Finance

635 followers

Danish Account Executive at Fisher Investments UK

Join Fisher Investments Luxembourg (FIL) as one of the first Account Executives (AEs) for Denmark. You will be a crucial part of the sales process as the liaison between potential Danish private clients and our firm - helping both the prospect's financial future and our overall growth. As a Danish Account Executive, you engage with high-net-worth individuals who have expressed interest in Fisher Investments Luxembourg. Using sales techniques, you'll determine their investment goals and educate them on our strategy with the goal of setting an appointment with our outside sales team.

 

The Opportunity:

 

Through hands-on training and mentorship, your personal development is exponential. Surrounded by motivated professionals, you will grow your sales skills, build relationships within the firm and create your unique career path. The Danish Account Executive position is both a rewarding and engaging role.

 

You will have a great compensation package with a generous uncapped commission structure. You will report to the Group Vice President of International Sales Support and Development.

 

The Day-to-Day:

 • Gain an understanding of wealth management in Denmark: How do people invest their money? What do they invest it in?
 • Sharpen your sales skills as you improve your pitch and help us turn leads into assets under management
 • Speak to High net worth investors to understand their financial position and suggest relevant next steps
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales techniques, you will learn the art of becoming a sales professional

Your Qualifications:

 • Speak Danish and English fluently
 • University graduate or equivalent combination of education and experience
 • Experience selling and passionate about a career in sales
 • You meet challenges head-on. You learn from your setbacks and work towards improvement.
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment with motivated professionals

Experience in finance is helpful but not necessary as full training is provided.

 

Why Fisher Investments Luxembourg:

 

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

 

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

 

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

 

 • Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company

 

 

____________________________________________

Hvis du ønsker at søge denne stilling, bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV på engelsk.

 

Bliv én af Fisher Investments Luxembourg, Sàrls første Dansk Account Executive. Du vil udgøre en vigtig del af selve salgsprocessen og indgå som led mellem potentielle danske privatkunder og vores selskab. Din assistance vil bidrage til både den potentielle kundes finansielle fremtid og vores generelle vækst. Som Dansk Account Executive samarbejder du med velhavende privatpersoner, som har udtrykt en interesse i Fisher Investments Luxembourg, Sàrl. Ved hjælp af visse salgsteknikker fastsætter du investeringsmål og formidler oplysning om vores strategi med henblik på at definere målsætning i samarbejde med vores eksterne salgsteam.

 

Stillingen:

 

Efter at have været igennem konkret kursusdeltagelse og en mentorordning vil din personlige udvikling være øget eksponentielt. Da du vil arbejde i et miljø omgivet af motiverede fagfolk, vil du udvikle dine salgskompetencer, udvide dine samarbejdsrelationer i selskabet og definere din unikke karrierevej. Stillingen som Dansk Account Executive er både en berigende og deltagende rolle.

 

Du vil få en fantastisk lønpakke, der indeholder en generøs, åben provisionsstruktur. Du vil referere til Group Vice President for International Sales Support and Development.

 

De daglige opgaver:

 • Få forståelse for formueforvaltning i Danmark. Hvordan investerer folk deres penge? Hvad investerer de i?
 • Du udvikler dine kompetencer i takt med, at du forbedrer din salgstale og hjælper os med at konvertere et kundeemne til aktiver under forvaltning.
 • Tal med velhavende investorer for at lære deres finansielle forhold at kende, og foreslå relevante nye tiltag.
 • Få godt indblik i Fisher Investments’ markedsfilosofi, som understøttes af kurser lige fra kurser om kapitalmarkeder til salgsteknikker, og du vil lære kunsten at blive sælger.

Dine kvalifikationer:

 • Du behersker dansk og engelsk flydende.
 • Har en universitetsgrad eller en kombination af uddannelse og relevant erfaring.
 • Erfaring med salg og stærk interesse i at få en karriere inden for salg.
 • Går til enhver udfordring med gåpåmod. Du lærer af modgang og arbejder på at skærpe dine kompetencer.
 • Ivrig efter at bidrage til arbejdet i et dynamisk miljø baseret på interaktivt samarbejde med motiverede fagfolk.

Erfaring inden for finans er et plus, men ikke påkrævet. Vi sørger for, at du får fuld oplæring.

 

Hvorfor Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:

 

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg, Sàrl afspejler vores kunders prioriteter ved at bruge en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker.

 

Det er medarbejderne, der gør det muligt at opfylde Fisher-koncernens formål, og for at hjælpe vores medarbejdere med at opfylde deres langsigtede mål tilbyder vi en række personalegoder, herunder:

 • 100 % dækning af forsikringsmedlemskab eller prisen til supplerende medicinske behandlinger (herunder lægebehandlinger, tandlægebehandlinger, synsbehandlinger) til medarbejdere og deres kvalificerede pårørende*.
 • Vores leverandør af supplerende medicinske behandlinger, DKV, dækker en række helbredstilstande og giver refusionsmuligheder for behandlinger, herunder tandlægebehandlinger og tandregulerende behandlinger. Selv lægehjælp ved behov under udlandsrejser indgår.
 • 28 feriedage om året, som stiger til 30 dage efter 5 års ansættelse, og mulighed for at tilkøbe yderligere 3 dage.
 • Et supplerende pensionstillæg til medarbejdere, som udgør 4 % af din grundløn op til loftet for sociale sikringsydelser og 12 % af grundlønnen over dette loft. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl giver et yderligere pensionsbidrag op til maksimalt 50 %, der afstemmes i forhold til medarbejderens eget pensionsbidrag, (eller 600 EUR, da det aktuelle maksimum for medarbejdere er 1200 EUR pr. år, som er fastsat af regeringen).
 • Et arbejdsmiljø, der præges af samarbejde og løbende kompetenceudvikling, støtte i udviklingen og begivenheder for at takke medarbejderne.
 • Månedligt tilskud til fitness-abonnement*.

Vi er meget stolte af vores inkluderende kultur. Vi værdsætter de forskelligartede perspektiver og unikke kompetencer, du bidrager med til teamet – vi lærer alle af det. Succes hos Fisher Investments bygger på resultater, samarbejdsevner og en vilje til at udrette noget stort – så hvis du er parat til det, så er vi parate til dig! Send din ansøgning i dag for at blive en del af et miljø, hvor du kan gøre en forskel i menneskers liv ved at forbedre investeringsuniverset.

 

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, SÀRL ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE.

 

 • Medarbejdere er ansvarlige for al skat på naturalydelser som følge af præmier/medlemsomkostninger, som selskabet betaler.