Undersökning av rekrytering till styrelser i stora och mellanstora bolag at Diversity Board

Diversity Board har visionen att få in mer mångfald och perspektiv i maktens korridorer och näringslivets toppskikt. Det gör vi genom att tillsätta parallella styrelser och ledningsgrupper som innehåller fler perspektiv än vad som finns idag. Vår kompetenspool består av personer med spetskompetens inom olika branscher och områden som tillför flera olika perspektiv. Läs mer på www.diversityboard.se.

Just nu letar efter studenter som skulle vara intresserade av att göra sitt examensarbete/uppsats (C- eller D-nivå) inom att kartlägga styrelser och rekrytering i Sverige. Således riktar vi oss mot program såsom personalvetare, eller kurser/ämnen såsom ledarskap, organisationsutveckling, rekrytering, HR.

Förutom att få kunskapen i hur styrelser rekryterar vill vi även sälja in resultatet till media för att få spridning på detta. Vi ansvarar för att studien/rapporten får så bra spridning som möjligt.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.