Copenhagen Business School

Education

22,862 followers

Skriv speciale om bedre kommunikation af smags- og spiseoplevelser på fødevareemballager at Copenhagen Business School

Er du interesseret i at skabe ny viden om, hvordan fødevarerne på hylden i supermarkedet og i e-butikken bliver bedre til at fortælle forbrugeren, hvordan de rent faktisk smager ved hjælp af ord, tekst, billeder, former mm.? Det være sig oliven, spegepølse eller helt nye innovative produkter, f.eks. veganske.

 

Emnet kommer stadig mere i fokus bandt forskere og fødevareproducenter samt i detailhandlen. CogLab/FairSpeak-Gruppen CBS har gennemført flere pilottests om dette sammen med eksterne samarbejdspartnere (bl.a. Coop og Sensorikgruppen på DTU) og der er skrevet et par CBS-specialer om emnet.

 

I sidste ende er ambitionen er et større tværgående forsknings- og innovationsprojekt (f.eks. under Innovationsfonden),og dit/jeres speciale kan være med til at skabe fundamentet for et sådant. Der kan dermed også potentielt vise sig fremtidsperspektiver, der rækker ud over selve specialet.

 

Vil du vide mere, så send en kort email til Viktor Smith (vs.msc@cbs.dk) på MSC.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.