Säkra styrsystem - Utmanande och spännande examensarbete inom elektronik och automation at E-Sharp AB

Säkra styrsystem

Industriella styrsystem blir allt viktigare i samhället. Styrsystem finns i allt fler områden, från processindustri, energiproduktion ända in i hemmen via robotiserade system. Examensarbetet handlar om att undersöka hur industriella styrsystem bör utformas för att vara säkra.

”Säker” kan betyda flera saker beroende på applikation;
Ett idealt system går aldrig sönder och förlorar aldrig kontrollen. Men om det ändå sker ska passiva eller aktiva styrfunktioner se till att människor eller egendom inte kommer till skada till följd av felet. Ibland är det bäst att stoppa så fort som möjligt (loket skenar) men i andra tillfällen är det mer relevant att ett redundant system tar över kontrollen (självstyrande bilen). Att kunna detektera att någonting är fel är i sig ofta en stor utmaning och är absolut en del av arbetet att undersöka.

 

Om examensarbetet

Du skriver ditt examensarbete på masternivå. Till det här arbetet söker vi en eller flera studenter. Syftet är att ta reda på hur hårdvara (mekaniska/elektromekaniska komponenter samt elektriska styrsystem) tillsammans med mjukvara ska konstrueras för att uppnå säkra styrsystem.

I arbetet ingår att förstå de krav som ställs på industriella styrsystem från lagkrav/standarder och att sätta sig in i de utmaningar som det innebär att bygga ett system som är potentiellt farligt ifall någonting går fel. Utifrån detta undersöka hur man realiserar ett säkert system i hårdvara och mjukvara.

Du kommer ingå i ett aktivt projekt och ditt arbete kommer prägla elektronikkonstruktion och mjukvarudesign där du kommer få stor möjlighet att själv delta i konstruktionsarbetet.

I huvudsak utförs arbetet i våra lokaler i Kävlinge.
Ersättning för utlägg utgår. Utöver det ges en gratifikation på 50 000 kr för godkänt examensarbete.

Start för examensarbetet mellan december 2022 och februari 2023.

 

Om dig

Du är analytisk och självgående och gillar kombinationen av hårdvara och mjukvara. Ett stort plus om du gjort egna projekt baserat på tex Raspberry PI eller Arduino. Du studerar till civilingenjör med ex inriktning elektroteknik/maskinteknik och har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du behöver ha en utsedd handledare för examensarbetet på din utbildning.
Bifoga studieintyg och personligt brev i din ansökan.

 

Om företaget

E# är ett nybildat bolag som är specialiserat på att bygga elektronik- och mjukvarusystem för insamling av mätdata samt styrning av motorer och förbränningssystem inom den förnybara sektorn. Vi finns i stora och fräscha lokaler i Kävlinge med snabb förbindelse till Lund C. Du kommer få en egen arbetsplats som är ergonomisk utformad. Möjlighet till anställning finns efter godkänt examensarbete.

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vid intresse kan vi även erbjuda ett besök.

 

Kontaktperson: Daniel Rhodin daniel@esharp.se

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.