Projektsamarbejde om fremtidens genbrugspladser og deres rolle i en cirkulær økonomi at Bornholms Regionskommune

BOFA (Bornholms Affaldsbehandling) hører under Bornholms Regionskommune, og her arbejdes målrettet mod en politisk vedtagne vision om nulaffald i 2032. Til denne tid lukkes Bornholms affaldsforbrændingsanlæg ned, og alt affald skal betragtes som ressource. Dvs. 100% af affald skal flyttes fra deponi og forbrænding til genanvendelse, genbrug og affaldsforebyggelse jf. affaldshierarkiet.

I dette projektforslag rettes fokus på BOFAs 6 genbrugsstationer i hhv. Rønne, Nexø, Aakirkeby, Olsker, Østermarie og Hasle. Genbrugsstationerne drives som en kommunal forpligtelse, og her kan borgere og virksomheder læsse affald af i en hel del forskellige sorteringer.

Men hvordan kunne genbrugspladserne se ud i fremtiden, når et begreb som cirkulær økonomi vinder mere indpas, og der skal overvejes ting som reparation og forlængelse af produktlevetider, samt mere og forbedret sortering?

Det tilbudte projektsamarbejde giver mulighed for at hjælpe BOFA med nye koncepter, idéer mv. der ser genbrugspladserne som en løftestang for en bredere folkelig forankring af den cirkulære omstilling. Håbet er, at man genne bl.a. genbrugspladserne kan sikre sig bredere folkelig opbakning til affaldssortering, understøtte bæredygtige initiativer, mv. ikke kun i forbindelse med den tid, hvormed den enkelte borger og virksomhed benytter en genbrugsplads, men i handlingerne og i holdningerne efterfølgende.

En problemformulering kunne se ud i retning af, "Hvordan kan genbrugspladser sikre bredere og dybere forankret støtte til en cirkulær omstilling, set fra et borgerperspektiv?"

Metodisk kunne et projektsamarbejde være baseret på observationsstudier, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med brugerne af genbrugsplaserne samt BOFA personale - og teoretisk kunne afgreninger af praksisteori, kommunikationsteori, nudging, adfærdsvidenskab mv. være afsæt.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.