Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Avståndsmätare baserad på fotonräknande detektorer at Saab AB

Expires in 8 days

I bland annat fordonsindustrin pågår utveckling inom LiDAR där så kallade fotonräknande detektorer används för att uppnå högre signal-brusförhållande och längre mätavstånd utan rörliga delar (sk. flash LiDAR). En intressant detektortyp för detta är kiselfotomultiplikatorn (även kallad SiPM, MPPC, m.m), vilken är uppbyggd av en matris av samverkande, över genombrottsspänningen, backspända lavinfotodioder. Det som kännetecknar SiPM är hög förstärkning men tyvärr också begränsad dynamik, vilket kräver åtgärder för att klara höga bakgrundsljusnivåer. Typiska prestandabehov är att klara diffust reflekterat solljus, höga mätfrekvenser  och stort temperaturområde.

Examensarbetet syftar till att öka vår kunskap inom området. Exempel på arbetsuppgifter kan vara framtagning av matematisk modell för prestanda-estimering, förändra eller föreslå förändringar för en given konstruktion med mål att närma sig önskad prestanda. Arbetet omfattar elektronik, optik och laser upp till klass 3B. Som grundkonstruktion används förslagsvis Onsemi:s SECO-RANGEFINDER-GEVK SiPM dToF LIDAR. Examensarbetets tyngdpunkt mellan litteraturstudier och experiment kan anpassas utifrån vad som passar dig. Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.     

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för elektronik och optik.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörs-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Kunskap om optik är en fördel, men inget krav.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av ett hundratal medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering. För mer info om Saab och affärsområde Dynamics se .

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktpersoner

Thom Haglund, Chef

073-4461220

Robert Lanner, kontaktperson/handledare

073-4463464

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.