Uppsats om varumärkets betydelse vid beslut hos Volkswagen Finans Sverige AB

Publicerat för 4 månader sedan

Bakgrund

Volkswagen Finans Sverige AB erbjuder bilfinansiering i form av billån och leasing till företag och privatpersoner. Andelen kunder som väljer bilen som säkerhet för att finansiera sitt bilinnehav har ökat under de senaste tio åren. Inom vissa kundsegment väljer upp till 8 av 10 denna finansieringsform. Privatleasing har dels bidragit till denna utveckling och dels bidragit till en ökad nybilsförsäljning.

Problembeskrivning

Ämnesområde som vi önskar att få belyst ur ett akademiskt perspektiv är varumärkets betydelse vid tecknandet av privatleasing.

Förslag på frågeställningar att utreda:

  • Hur går privatpersoners beslutprocess till när man skaffar bil i allmänhet och privatleasing i synnerhet? 
  • Vilken roll spelar bilvarumärket?
  • Vilken roll spelar finansbolagets varumärke?
  • Vilken roll spelar distributörens varumärke?
  • Vilka andra faktorer påverkar beslutsprocessen och vilken roll spelar dessa?
  • Vilken typ av marknadsföringsstrategi har vilken effekt i kundens beslutsprocess när man ska privatleasa en bil?

Möjligheter finns att tillsammans med oss anpassa ämnet efter era förslag och skolans krav. Ni ges tillgång till behövligt material, men uppsatsen skrivs till största del på valfri ort.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som genomgår en utbildning inom ekonomi och/eller marknad på högskola och som ska skriva uppsats motsvarande kandidat- eller masternivå. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för bilbranschen. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och kan hantera stora mängder data och fakta samt dra egna slutsatser.

Anmälan

Skicka CV som beskriver dig, din erfarenhet och vad du studerar till hr@vwfs.se. Urval sker löpande.

Vid frågor om ämnet kontakta Ola Petersson, 08-553 868 08.

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.