Examensarbete inom upphandling av hållbara tjänster och produkter hos Region Kronoberg

Publicerat för 4 månader sedan

Region Kronoberg ska arbeta systematiskt för att hållbara produkter och tjänster ska upphandlas, vilket bidrar till säkrare produkter för människa och miljö i alla led. Vi vill ta fram en strategisk plan eller riktlinje för detta arbete som innefattar hur regionen i stort ska arbeta och hur vi ska samarbeta internt inom regionen för att lyckas med detta. Gärna också ett sätt för hur vi kan implementera planen/riktlinjen i regionen. 

För mer information kontakta uppdragsgivaren:

Sara Berglund-Åhm, miljösamordnare i Region Kronoberg

E-post: sara.berglund-ahm@kronoberg.se

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.