Examensarbete 30p: Utvärdering av Gripen-cockpit i VR hos Saab AB

Publicerat för 1 vecka sedan

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.
Detta examensarbete kommer att utföras på sektionen Taktisk omvärldssimulering och Visualisering. Gripens flygsimulatorer används för utveckling, konceptstudier och avancerad träning. De är en viktig pusselbit i utvecklingen av Gripens vapensystem. Dessa simulatorer innehåller ett system som simulerar själva övningen (hotet). Det är viktigt att piloterna får öva på så realistiska hot som är möjligt. Det är också viktigt att nya piloter får möjlighet att utvecklas och att nivån på övningen passar pilotens förmåga. Simulatorerna används dels inne på Saab för utprovning men också hos det svenska flygvapnet och hos våra exportkunder.

Din framtida utmaning

De senaste åren har tekniken för Virtual Reality (VR) utvecklats i allt snabbare takt. Vi tror att VR kan användas som komplement till våra flygsimulatorer för att lättare erbjuda en flygsimulering med stor omvärldsuppfattning. Ett första examensarbete på området har redan genomförts på äldre generationen VR-glasögon i en kommersiell flygsimulator med joystick. Med detta examensarbete vill vi bygga på dessa erfarenheter genom att integrera nästa generations VR-glasögon samt utforska interaktion i en Gripen-cockpit med användarens händer. Går det att med de senaste VR-glasögonen läsa av flyginstrument med tillräcklig upplösning? Går det även att som användare enkelt trycka på virtuella knappar och reglage i en virtuell cockpit?
 

Förväntat resultat:

  • Teknisk rapport på engelska
  • Prototyp i Unity för utvärdering utav Gripen-cockpit med VR-glasögon och hand-interaktion
  • Test med pilot och ingenjörer
  • En demo för en referensgrupp på Saab

Den du är idag

Detta examensarbete lämpar sig bäst för en student som går det sista året på ett tekniskt ingenjörsprogram med inriktning mot 3D. Vi ser gärna ett gediget intresse för visualisering eller spelutveckling.
Bifoga gärna referenser till egna projekt i ansökan.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.