Examensarbete 30p: Villkorsprogrammering för beteenden inom flygsimulatorer hos Saab AB

Publicerat för 1 vecka sedan

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Detta examensarbete kommer att utföras på sektionen Taktisk omvärldssimulering och Visualisering. Gripens flygsimulatorer används för utveckling, konceptstudier och avancerad träning. De är en viktig pusselbit i utvecklingen av Gripens vapensystem. Dessa simulatorer innehåller ett system som simulerar själva övningen (hotet). Det är viktigt att piloterna får öva på så realistiska hot som är möjligt. Det är också viktigt att nya piloter får möjlighet att utvecklas och att nivån på övningen passar pilotens förmåga. Simulatorerna används dels inne på Saab för utprovning men också hos det svenska flygvapnet och hos våra exportkunder.

Din framtida utmaning

AI (Artificial Intelligence) är område som på senare tid har fått ett mycket sort fokus både inom forskningsvärlden och inom företagsvärlden. Många AI-problem kan formuleras som ett CSP (Constraint Satisfaction Problem) vilka kan lösas med villkorsprogrammering. Vi vill undersöka möjligheten att använda oss av denna typ av teknik inom flygträningssimulatorer.

I dagsläget så tränar piloter mot datorgenererade hot i våra simulatorer. Det är i beteendet på dessa hot som AI-tekniker blir särskilt intressant att tillämpa. 
Vi vill undersöka möjligheten att använda villkorsprogrammering för att hela tiden optimera och omvärdera de beslut som det datorgenererade hotet behöver ta i de situationer som uppstår under en övning. 

Förväntat resultat:

  • Teknisk rapport på engelska
  • Prototyp som kan optimera ett specifikt beslut inom en specifik domän 
  • En demo för en referensgrupp på Saab

Den du är idag

Detta examensarbete lämpar sig bäst för en student som går det sista året på ett tekniskt ingenjörsprogram med inriktning mot robotik, optimering, och eller machine Learning.
Bifoga gärna referenser till egna projekt i ansökan.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.