Examensarbete 30Hp: Generalisering och optimering för virtuella agent-beteenden hos Saab AB

Publicerat för 1 vecka sedan

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.
Detta examensarbete kommer att utföras på sektionen Taktisk omvärldssimulering och Visualisering. Gripens flygsimulatorer används för utveckling, konceptstudier och avancerad träning. De är en viktig pusselbit i utvecklingen av Gripens vapensystem. Dessa simulatorer innehåller ett system som simulerar själva övningen (hotet). Det är viktigt att piloterna får öva på så realistiska hot som är möjligt. Det är också viktigt att nya piloter får möjlighet att utvecklas och att nivån på övningen passar pilotens förmåga. Simulatorerna används dels inne på Saab för utprovning men också hos det svenska flygvapnet och hos våra exportkunder.

Din framtida utmaning

För att utveckla simulatorer som känns verkliga behövs motståndare som klarar en komplex miljö. För detta går det använda virtuella agenter/bottar. Dessa agenter måste kunna uppnå en viss svårighet för piloter, men också kunna ge en upplevelse som känns verklig.
Det finns flera olika sätt att skapa agenter och ett sätt är m.h.a evolutionära algoritmer. Evolutionära algoritmer används då dessa agenter har ett beteende beståendes av noder med ett antal parametrar. Dessa parametrar har en stor möjlighet att optimeras. Vi anser att om man generaliserar vissa sekvenser i dessa beteenden kan man skapa byggblock som sedan kan användas för olika syften. Examensarbete syftar till att utforska hur vi kan generalisera dessa byggblock på ett bra sätt. Man ska kunna både använda sig av dessa block i manuella konstruktioner samt automatiserade. Vi vill även kunna identifiera parametrar i beteenden för att se vilka förändringar vissa noder och parametrar gör.
 

Förväntat resultat:

  • Teknisk rapport på engelska
  • En prototyp för att utvärdera optimeringar och byggblock
  • En demo för en referensgrupp på Saab som visar vad som gjort under exjobbet

Den du är idag

Detta examensarbete lämpar sig bäst för en student som går det sista året på ett tekniskt ingenjörsprogram med inriktning mot algoritmer samt även kunskap inom AI eller intresse för AI.
Bifoga gärna referenser till egna projekt i ansökan.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.