Flera Examensarbeten hos MTR! hos MTR Nordic Group

Publicerat för 6 dagar sedan

Vem är MTR?

MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi 4800 kollegor som driver och underhåller tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm och snabbtåget MTR Express mellan Göteborg och Stockholm. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.

Vad får du hos oss?

 • Möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken i en av Stockholms mest spännande och betydande miljöer.
 • Du får vara delaktig och bidra till lösningar i MTRs framtida utveckling och strategiarbete framåt.
 • En dedikerad handledare som bidrar med kunskaper inom ditt valda studieområde.
 • För oss är detta ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer.
 • Insikt och djupare färdighet inom tågverksamheten, MTR och ditt studieområde.
 • Ett nätverk av kollegor inom ditt framtida yrke.

Förslagen från MTR

Nedan finner du kortfattad information om dem examensarbeten du kan arbeta med hos oss. Vi har angivit förslag på utbildningar du kan komma ifrån. Absolut kan du komma från liknande/annat område. Förslagen kan även anpassas till om du kommer från kandidat-/masterstudier.

 • Förslag 1: Nya tunneltågsvagnar som inom snar framtid börjar gå i trafik kommer kunna sända diagnostik och omgivningsdata till depån när vagnen är ute och kör. Vi behöver hjälp från dig att lista möjliga situationer och användningsfall. Gör vi detta kan vi förutsäga underhållsbehov i förtid och sammanställa fel på ett proaktivt sätt. Utbildning inom exempelvis elektronik, data eller management passar till denna.
 • Förslag 2: Under en internship sommaren 2018 startades ett arbete med att titta på lösningar för hur vi ska kunna digitalisera vår verksamhet, på både kort och lång sikt. Detta exjobb tar start i det arbetets slut och vi har förhoppningen att du kan konkretiseras detta arbete till ett business case. Har du studerat industriell ekonomi kan du vara lämpad för jobbet.
 • Förslag 3: MTR reparerar och städar över 500 vagnar i våra 6 depåer. Varje depå består av flera uppställningsspår och verkstadsspår. Idag noteras uppgifter om vart varje vagn befinner sig manuellt inom depån. Vi skulle nu vilja ta hjälp av dig som kan ta fram en metod eller föreslå ett verktyg vi kan använda för att lokalisera vagnarna på ett snabbt och smidigt sätt inom depåområde. Utbildning inom data, maskin eller farkost kan vara lämpligt.

Arbeten inom computer vision

 • Förslag 4: Tyvärr förekommer det en hel del klotter i vår verksamhet. Det är viktigt för oss att våra vagnar är hela och rena för våra trafikanter. Vi behöver hjälp med att hitta ett automatiserat verktyg eller en metod som snabbt kan detekterar klotter. Data, elektronik, maskin eller farkostsutbildning kan vara relevant för detta exjobb.
 • Förslag 5: Tunneltåg använder en tredje skena för strömmatning och på varje sida av vagnens boggi (underrede) sitter det en strömavtagare. Det är viktigt att strömavtagaren befinner sig på rätt höjd annars kan tredje skenan skadas. Även här skulle vi vilja utveckla ett automatiserat verktyg eller en metod som kan hjälpa oss mäta höjden/säkerställa att höjden är rätt när vagnen går i trafik. Utbildning inom data, maskin eller farkost är passande till detta exjobb.
 • Förslag 6: Vi behöver även hjälp med att hitta ett automatiserat sätt att mäta hjulen och dess hjulprofil på tunnelbanans vagnar då dessa slits ned och kan bli ojämna allt eftersom vi gasar/bromsar. Även här är utbildning inom data, maskin eller farkost är passande.
 • Förslag 7: Ett av våra mest förekommande underhållsmoment är efter att kontrollera tunnelbanevagnarnas underrede (boggi, koppel, underredesmonterad utrustning) okulärt efter att de kommer tillbaka från trafik. Detta är tidskrävande och vi letar efter en automatiserad lösning som kan kontrollera detta på ett effektivare sätt. Utbildning inom data, maskin eller farkost är fungerar bra till detta exjobb.
 • Förslag 8: I samband med kontrollen i förslag 7 brukar vi också kontrollera tjockleken på vagnarnas bromsblock. Även här skulle vi vilja utveckla en automatiserad metod som kan avsyna bromsblocken tjocklek. Utbildning inom data, maskin eller farkost är passande till detta exjobb.

Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR?

Välkommen med din ansökan ivia länken: http://www.mtrnordic.se/jobba-med-oss/lediga-tjanster/Gor-ditt-examensarbete-pa-MTR/1331 Vänligen ange i ansökan det/dem förslag du finner intressant.

Vi hoppas såklart att du finner det intressant att genomföra ditt examensarbete tillsammans med oss på MTR så att vi kan fortsätta samarbeta med studenter i många, många år framöver. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.