Master thesis 30hp, 2 positions, Diffusion bonding hos GE Healthcare

Tyvärr har denna tjänst utgått.

Identifying the right material/ process parameter combination in diffusion bonding can be challenging. The Additive Engineering group within GE Healthcare in Uppsala are now looking for one team of two master thesis students (30hp/each) who can help us solve these challenges, starting in January 2019. Your goal will be to study diffusion bonding on already identified materials, optimize processing parameters to fit GE Healthcare products and find out pros and cons with this technology in general. You will work independently but with access to an global team of experienced engineers and specialists and with modern equipment such as industrial diffusion bonding machines, testing equipment and analytics instruments in an high paced environment.

How to apply: We want you to apply for the work in pairs. It might be fun to do the work with your best friend, and that’s ok, but we encourage you to build strong diverse teams to be able to solve these challenges in the best possible way. A compensation of 20 000 SEK will be paid to each successfully performed thesis work.

We are mainly looking for students within for example material science, chemical engineering, engineering physics, mechanical engineering or similar.

Please send your enquiry with attached CV’s, grades and personal letters.

GE Healthcare är en division i den globala koncernen General Electric. Vi är ca 50 000 medarbetare som jobbar inom GE Healthcare världen över och som alla delar samma vision – att erbjuda medicinska teknologier och tjänster för att möta efterfrågan med ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och mer kostnadseffektiv sjukvård runt om i världen.

I Uppsala utvecklar och tillverkar vi produkter som våra kunder använder för forskning och framställning av biotekniska läkemedel, såsom insulin, vacciner och en rad nya läkemedel mot exempelvis cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Ansök nu
Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten du ingår med verksamheter för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.