Specialestuderende med interesse for mentoring søges! hos Aarhus Universitet

Specialestuderende med interesse for mentoring søges!

Skal du skrive speciale i E22, og kunne du tænke dig at gøre det i samarbejde med Rådgivnings – og Støttecenteret på AU? Så er det måske dig, vi leder efter.

På Rådgivnings- og støttecentret støtter vi AU-studerende med funktionsnedsættelser i at udvikle deres studiestrategier. En del af de studerende får tilknyttet en studiementor i form af en mere erfaren studerende fra samme studie. På centret er vi løbende i gang med at analysere, evaluere og videreudvikle vores praksis, og vi har fortiden et særligt fokus på studiementorprogrammet.

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du kunne have lyst til at skrive speciale i forlængelse af dette udviklingsarbejde. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med kvalitative/kvantitative metoder, programevaluering samt har interesse for mentoring.

Hvis du er interesseret, men først skal skrive speciale på et senere tidspunkt, så hører vi også gerne fra dig.

Vi tilbyder …

  • En mulighed for et specialeforløb, hvor du kommer tæt på og bidrager til udviklingen af en specialpædagogisk praksis.
  • En mulighed for at indgå i et samarbejde med centrets evalueringsteam, hvor vi i samarbejde finder fokus for specialet og løbende følger op på dit arbejde.
  • En mulighed for at fremlægge dine resultater for uddannelsesrådgivere på centret.

Hvis du er interesseret …

Kan du kontakte uddannelsesrådgiver Martin Pors Knudsen mpors@au.dk og Aleksander Eeg-Kruse aek@au.dk. Når vi har hørt fra dig, vil du blive inviteret til et formøde, hvor vi i fællesskab finder ud af, om der er basis for et samarbejde.

Om Rådgivnings- og støttecenteret

Rådgivnings- og støttecenteret støtter studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser og udbyder derudover kurser og konsulentbistand til fagpersoner og institutioner inden for centerets fagområde.

Centret støtter årligt omkring 1000 studerende og har tilknyttet over 400 studiementorer.

Læs mere om Rådgivnings- og Støttecentret her.

Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445

8000 Aarhus C

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.