Redovisningsmetoder anpassade efter ett cirkulärt företag hos Sustainalink

Sustainalink är en organisation som koordinerar och förmedlar prokelt mellan studenter och företag/organisationer. Nedan ser du ett av projket som finns att söka nu.

Verksamhet

Diab hjälper tillverkare att göra produkter mer konkurrenskraftiga och hållbara genom att erbjuda det bredaste utbudet av starkare, lättare och smartare kärnmaterial för kompositlösningar. Diabs högpresterande material hittas över hela världen i applikationer såsom fritidsbåtar, flygplan, vindkraftverk och andra transportmedel. Kärnmaterial har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög styrka, isolerande egenskaper och kemisk motståndskraft.

Bolaget har produktionsenheter i Sverige, Italien, USA, Kina, Litauen och Ecuador samt 14 säljenheter över hela världen.

Bakgrund

Diab har under de senaste åren gjort enormt stora investeringar i sin produktion av PET (polyetentereftalat), detta i takt med att efterfrågan på detta kärnmaterial har ökat från framförallt tillverkare av vindkraftsverk. Bland annat har Diab ingått ett femårigt avtal med Vestas, en av världens störst tillverkare.

För att tillverka kärnmaterial av PET köps PET-pellets in som råvara. Dessa matas in i en extruder (en maskin) och ut kommer 250-gradig smält plast som expanderar. Denna plast sågas i lagom stora bitar för vidare hantering. I processen uppkommer det spill, detta spill matas in i en agglomerator (en annan maskin) som tillverkar ny pellets av spillet. Denna pellets återförs sedan till extrudern.

Så länge det inte uppkommer alltför mycket spill fungerar den här processen väl, problemet uppstår vid de tillfällen då spillet ökar och blir större än den mängd som man kan stoppa in i processen igen. DIAB får då ett lager av PET-pellets från agglomeratorn som de inte direkt kan använda för att tillverka nytt material och det är här det stora frågetecknet uppstår. Den pellets som läggs på lager – har den ett värde? Då det kan uppstå till relativt stora mängder på lagret är detta en fråga som ur redovisningssynpunkt är av stor vikt. Idag sätts värdet till noll. Ska det definieras som ett avfall eller en resurs?

Uppgift

Syftet med det här projektet är inte att räkna fram en exakt summa på vad lagret är värt utan snarare att undersöka vilka olika redovisningsprinciper/-metoder/-modeller som finns och som kan användas när man ska övergå från en linjär till en cirkulär verksamhet. Hur gör andra företag?

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på DIAB. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.