Examensarbete: Cobot-applikationer hos Saab AB

Utlöper i morgon

Din framtida utmaning

Bakgrund

Montering av flygplansskrov är en personalintensiv verksamhet och utförs idag oftast manuellt. Produktionsvolymen är låg med något eller några tiotals flygplan per år. Varje flygplan innehåller 1000-tals fästelement vilket ändå ger en hög repetition av enskilda monteringsmoment. Att försöka automatisera dessa moment är mycket utmanande och kräver flexibla lösningar i befintlig verkstads-layout där roboten kommer till produkten istället för produkten till roboten. Drivande för att föra in automation är förbättrad arbetsmiljö, kvalitet och förbättrad lönsamhet.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ge rekommendationer för framtida applikationer av kollaborativa robotar, cobots på SAAB Aeronautics. För att kunna göra det innehåller examensarbetet bland annat följande:

  • Kort praktik i verkstäder för att bekanta sig med de arbetsmoment som förekommer vid montering av skrov.
  • Referensstudier av tekniska lösningar med cobots, deras möjligheter och begränsningar.
  • Uppbyggnad av testinstallation med en befintlig cobot
  • Utprovning av prestanda hos cobot med vision avseende banföljning och positioneringsnoggrannhet
  • Utveckling av koncept för flexibel/mobil cobot-installation för att betjäna befintliga arbetsstationer

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för produktionsteknik och automation. Du/ni är i slutet av er utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert examensarbete. Lämplig utbildning är civilingenjör/högskole program inom maskinteknik och produktionsteknik.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Du blir del av ett team som arbetar med teknikstyrning och produktionsteknisk utveckling inom organisationen för Industrialisering på Aeronautics. Du kommer också att ha kontakter med produktion och arbeta i ett produktionstekniskt labb som är under uppbyggnad på SAAB/.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Sista ansökningsdag

30-11-2022

Kontaktperson

Pierre Agné, Chef

0734-183131

Magnus Engström kontaktperson/handledare

0734-184585

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.