Examensarbete 30hp: Produktionsutveckling och Logistik hos Saab AB

Produktionen i Göteborg är av typen låg volym och mycket hög variation där våra produkter passerar flera avdelningar under förädlingsprocessen.

Avdelningarna inom produktion kan vara allt från tillverkning av mindre komponenter till montering och testning av fullskaliga radarsystem. I flödet av produkter kan flera artiklar passera många produktionsavsnitt vilket höjer behovet av spårbarhet.

Er uppgift blir att utföra en analys kring:

  • Vilka alternativ och teknologier som är möjliga att implementera för att förbättra spårbarheten inom produktionen?

  • Vilka nivåer för produkten kan spårbarhet vara applicerbart?

  • Är det tekniskt och ekonomiskt hållbart att implementera lösningar såsom RFID Radio Frequency Identification)?

Analysen skall, till bästa förmåga, peka på vilket område och vilken typ av implementation som ger bäst utväxling inom Saab Surveillance Göteborg.

Din profil

Vi söker två driftiga studenter som utför uppdraget med en

hög ambitionsnivå. Ni bör ha ett intresse för teknik samt en god förmåga att sätta er in i nya program och verktyg.

Ni är i slutet av er tekniska högskoleutbildning inom logistik, produktionsteknik eller produktionsutveckling och ska påbörja ert 30hp examensarbete.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad blir du en del av

Era arbetsområden kommer att bli på sektionen Production Development vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.

Production Development består idag av ca 70 personer i 4 grupperingar. Utöver produktionssupport så utvecklar vi flöden och processer. Vi konstruerar testutrustning samt produktionslinor.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.