Understanding biological variation for feed efficiency in pigs hos Københavns Universitet

Vi søger studerende til forskellige projekter. Primært AP 2. 

Vi søger specialestuderende til kommende projekt omkring foderudnyttelse hos slagtesvin. Vi har modtaget midler fra svineafgiftsfonden (SAF) til et projekt hvor vi skal undersøge den biologiske baggrund for variationen i foderudnyttelsen hos danske slagtesvin. Det overordnede formål er at forbedre foderudnyttelse, da den har enorm betydning for både griseproducentens økonomi, men også bæredygtigheden af svineproduktionen da klimaaftrykket ligger i de afgrøder der benyttes som fodermidler. Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP).

AP1 - 2022: Fodringseksperiment på Foulum (Aarhus Universitet). Der skal udtages vævsprøver efter endt forsøg, og vækstdata skal analyseres. 

AP 2 - 2023: Vævsprøver skal analyseres med diverse laboratoriemetoder. Primært gen- og proteinekspression i tarmvæv.

AP 3 – 2023: Matematisk modelarbejde i samarbejde med SEGES. Besluttes senere.

Kort beskrivelse af projektet findes på linket her;

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.